داستان کوتاه امان از بی ظرفیتی

درخواست حذف این مطلب

وضعیت اقتصادی خانواده ام بسیار خوب و پدرم از هیچ محبتی برای من و دیگر فرزندانش دریغ نکرده است، ولی من نتوانستم جواب محبت هایش را بدهم. یک سال قبل در حالی که خودم را برای کنکور آماده می ، فریب پسری جوان را خوردم.


من هر روز پسر مورد علاقه ام را در راه کلاس کنکور می دیدم و ما چند دقیقه ای، همکلام می شدیم. «حسام» وقتی فهمید پدر ثروتمندی دارم بیشتر شیفته ام شد و در مدت کوتاهی همراه خانواده اش به خواستگاری ام آمد، اما پدر و مادرم، مخالفت جدی خود را با این ازدواج اعلام د. والدینم می گفتند پسری که دیپلمش را هم نگرفته و کار و بی ندارد نمی تواند یک زندگی را راه ببرد... در این جامعه که برای یک دقیقه بعد هم نمی توان برنامه ریزی کرد باید مرد زندگی داشته باشی تا بتواند

ادامه مطلب