داستان کوتاه ماه عسل

درخواست حذف این مطلب

لیلا خسته بود. تمام این چند روز سر پا بود. خودش می گفت: خونه رو خودم باید بچینم. دکورش با من.

- آخه عروس خانم نباید دست به سیاه سفید بزنه! ما رسم نداریم حتی اگه خود عروس دکوراتور باشه!

آشنایی من و لیلا توی شرکت اون بود. من دنبال این بودم که برای رئیس مون توی شرکت، یک اتاق کار درست درمون طراحی کنیم. چرا که مدام مهمان خارجی داشتیم و نمی شد توی یک اتاق معمولی جلسه گذاشت.


رئیس می گفت: ما توی یک اتاق دو میلیونی که نمی تونیم قرارداد دو میلیون دلاری ببندیم! ایرانی و خارجی نداره، مردم تو همه جای دنیا عقل شون توی چشمشونه. باید یه اتاق خوب طراحی کنید. حداقل برای وقتی که مهمان خارجی داریم.

من که مدیر پشتیبانی بودم خودم راه افتادم توی شهر و بالا ه شرکت لیلا اینا رو پیدا و قرارداد بستیم. توی دو هفته یه اتاقی طراحی د و دکور زدند که باور ی نبود.

ادامه مطلب