داستان کوتاه آن روی سکه

درخواست حذف این مطلب

مهین، هیچ وقت به زمین و زمان بند نبود و هر وقت توی کلاس بچه ها دسته گل به آب می دادند... خانم ناظم بی برو برگرد دنبال سرنخ بود آن هم از کارهای مهین! که معمولا هم حدس خانم ناظم درست از آب در می آمد و نقش مهین در آن ابکاری کاملا محرز بود.


میانه من و مهین بد نبود تا این که در یکی از جلسات امتحانات آ سال، من به او تقلب رساندم و مهین هم که انتظار چنین کاری را از من نداشت کلی کیف کرد! در عوض این لطف، او «آی. دی» فردی را به من داد که من ندانسته و ناخواسته وارد ماجرایی شدم که زندگی ام عوض شد. آ ین امتحان را هم که دادیم مهین پیش من آمد و گفت:

هی... بچه مثبت... بچه درسخون... ح خوبه؟ واقعا که بچه باحالی هستی! جون خودت اگه اون تقلب رو به من نرسونده بودی اوضاعم خیلی شیر تو شیر می شد. خیلی دلم می خواد من بتونم درحق تو لطفی م.

ادامه مطلب